2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Ticaret Sicil No: 149-AKYURT

 

HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Ticari Adresi: ÇANKIRI YOLU YOLU 7.KM 06750 AKYURT-ANKARA

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

    12 Şubat 2018 tarih ve 250/1 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince, Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10:00’ da Çankırı Yolu 7. Km. 06750 Akyurt-ANKARA adresindeki HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) A.Ş. Tesislerinde yapılacaktır.

 

            Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile şirket merkezinde, sayın ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

 

 

                                                                                                                                                    Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                          Macit ARSLAN

                                                                                                                                                                 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

                                                                                             

 

      TOPLANTI GÜNDEMİ

 

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
  2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların Görüşülmesi,
  3. Faaliyet Yılı İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Kalan Sürece Görev Yapmak Üzere Seçilen Üyelerin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
  4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbraları,
  5. Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtımının ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi
  7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Huzur Haklarının Tespiti,
  8. Sermaye Değişikliği
  9. HTR A.Ş. Esas Sözleşme Değişikliği
  10. Dilek ve Temenniler