HTR A.Ş. 2017 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Daveti

ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No: 149-AKYURT

 

 HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Ticari Adresi: ÇANKIRI YOLU YOLU 7.KM 06750 AKYURT-ANKARA

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

         Havelsan Teknoloji Radar (HTR) Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  21 Mart 2018 tarihinde yapılması planlanan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, TTK’nın 418. Maddesi gereğince aranan Genel Kurul kanuni toplantı nisabının temin edilememesi nedeni ile yapılmayarak tehir edilmiştir. Tehir edilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2018 tarih ve 252/1 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10:00’ da Çankırı Yolu 7. Km. 06750 Akyurt-ANKARA adresindeki HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Tesislerinde yapılacaktır. Vekaleten toplantıya katılacak temsilcilerin aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini toplantıda ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

            Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile şirket merkezinde, sayın ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

 

                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                              Macit ARSLAN

                                        YÖNETİM KURULU BAŞKANI