VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Veri Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak çeşitli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri Sahibi, KVKK’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır) belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

Konuyla ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesinde Veri Sahibinin, KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini,

  • Yazılı olarak veya
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya
  • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

Bu çerçevede “yazılı” başvurularınızı, işbu formun çıktısı alınarak; Şirketimiz merkez adresine (Çankırı Yolu 7. Km 06750 Akyurt ANKARA) bizzat başvurmak suretiyle veya noter kanalıyla aynı adrese göndermek suretiyle yapabilirsiniz.

Bunun yanı sıra başvurularınızı htrtr@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Şirketimiz, başvuruyu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak taleplerinizin yerine getirilmesi için, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimizin; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde azami olarak söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti sizden talep etme hakkı saklıdır.

Şirketimiz hukuka aykırı veri paylaşımının önüne geçilmesi ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar.

Başvurunun yetkisiz olarak yapılması ve/veya yanlış bilgiler içermesi halinde Şirketimiz hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi Adı Soyadı      :

Başvuru Tarihi                        :

İmza                                        :