2018 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti

Ticaret Sicil No: 149-AKYURT

 

HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Ticari Adresi: ÇANKIRI YOLU YOLU 7.KM 06750 AKYURT-ANKARA

 

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

            28 Şubat 2019 tarih ve 263/1 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince, Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Nisan 2019 Cuma  günü saat 10:00’ da Çankırı Yolu 7. Km. 06750 Akyurt-ANKARA adresindeki HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) A.Ş. Tesislerinde yapılacaktır. Vekaleten toplantıya katılacak temsilcilerin aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini toplantıda ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

            Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile şirket merkezinde, sayın ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

 

            HTR A.Ş. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Daveti; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Mart 2019 tarih ve 9781 nüshasının 1111 sayfasında ilan edilmiştir.

                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                  Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                                                                                          Macit ARSLAN

                                                                                                                                                               YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

       

         TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1. Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların Görüşülmesi,

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbraları,

4. Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtımının ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,

6. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Huzur Haklarının Tespiti,

7. Dilek ve Temenniler

 

VEKALETNAME

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Havelsan Teknoloji Radar (HTR) San. ve Tic. Anonim Şirketinin 05 Nisan 2019 tarihinde Çankırı Yolu 7. Km. 06750 Akyurt-ANKARA adresinde saat 10:00’ da yapılacak 2018 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim.

 

 

 

 

 

                                                     VEKALETİ VEREN

                                                       Adı Soyadı/Unvanı

                                                    Tarih ve İmza

   
 

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.