HTR A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No: 149-AKYURT

 

HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Ticari Adresi: ÇANKIRI YOLU YOLU 7.KM 06750 AKYURT-ANKARA

 

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

           25 Şubat 2021 tarih ve 288/1 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince, Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Çankırı Yolu 7. Km. 06750 Akyurt-ANKARA adresindeki HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SAN. TİC. A.Ş. tesislerinde yapılacaktır. Vekâleten toplantıya katılacak temsilcilerin aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekâletnamelerini toplantıda ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

            Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile şirket merkezinde, sayın ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

 

 

           Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

          Savaş YANIK

             Ahmet AKYOL

            Macit ARSLAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU BŞK. VEKİLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

 

               

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığının

    Oluşturulması,

2. 2020 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların Okunması 

    ve Onaya Sunulması

3. 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri,

4. 2020 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının

    Belirlenmesi

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

6. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Huzur Haklarının Tespiti

7. 2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi,

8. Şirket Esas Sözleşmesine 12.6 ve 14.6 Maddelerinin Eklenmesinin Onaya

    Sunulması

9. Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri İç Yönergesi Madde 4 Değişikliğinin

    Onaya Sunulması

10. Dilek ve Temenniler

                                                      

                                                                                              

HTR A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti; 01 Mart 2021 Tarihli 10277 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sayfa 409’da ilan edilmiştir.

 

VEKALETNAME

 

Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Havelsan Teknoloji Radar (HTR) San. ve Tic. Anonim Şirketinin 22 Mart 2021 tarihinde Çankırı Yolu  7. Km. 06750 Akyurt-ANKARA adresinde saat 14:00’de yapılacak 2020 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim.

 

 

 

 

 

 

 

 

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

 

NOT : Vekaletname Noter Tasdikli olmalıdır.