İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

HTR güvenilir, başkalarına duyarlı, etik değerlere bağlı, değişime açık, uzun vadeli ve alışılagelmiş sınırların dışında çok boyutlu düşünebilen, yaratıcı, zorlayıcı hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için enerji ile çalışan, işbirliğine açık ve katılımcı bireyler için çalışması ayrıcalıklı bir şirket olmayı hedeflemektedir.

HTR’nin sağladığı sosyal olanaklar aşağıdaki gibidir;

  • Özel Sağlık Sigortası,
  • Ulaşım Hizmeti,
  • Yemek Hizmeti.