Elektronik Sistemler

Elektronik Sistemler

Radar alt sistemlerinin üretim, fabrika test, saha entegrasyonu ve işletme ömrü süresince yerinde bakım-onarım, gayri faal malzemelerin fabrika seviyesi onarımı, yenileştirme ve diğer teknik destek hizmetleri yüksek kalite standartlarında yapılmaktadır.

Verilen Hizmetler :

  • Üretim, fabrika test ve saha entegrasyonu
  • Kurulum,Test,Lojistik Destek
  • Mevzilerde arıza giderme, bakım ve periyodik kontrol yapılması
  • Programa göre elektronik ve mekanik bakım ile meydana gelen arızaların giderilmesi ve  teknik personele gerekli desteğin verilmesi
  • Fabrikada onarım hizmetleri
  • Modifikasyon ve mühendislik hizmetleri
  • Bakım bilgi sistemi hizmetleri

Teknik Ziyaret Hizmetleri :

Mevzilerdeki radar sistemlerinin teknik test usullerine göre incelenerek performanslarının ölçümü, teknik karakteristik ve kapasitesinin kontrolü, malzeme kullanımı ve oluşan arıza kayıtlarının incelenmesi ve analizi, modifikasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi, konfigürasyon ve bakım-bilgi sistemi yönetimi kapsamında yerinde incelenmesi, programlı bakım, işgücü ve malzeme ihtiyaçlarının tespiti, sistem faaliyetlerini doğrudan etkileyen programlı ve acil önlem ihtiyaçlarının tespiti.

Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri :

Tatbikat ve olağanüstü durumlarda istenilen mevzilerde gerekli süre kadar harekat görevlerinin aksaksız ve kesintisiz devamı için uzman ve saha mühendis/teknisyen tarafından teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinin karşılanması.

Eğitim Hizmetleri :

Mevzi ve eğitim kurumlarındaki radar teknik personelinin programlı teknik, temel intibak ve programsız destek eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.

Konfigürasyon Yönetim Hizmetleri :

Mevzi ve depolarda mevcut radar sistem malzemelerinin teslim alınıp kuruluşundan itibaren seri numarası düzeyinde bilgisayar ortamında kayıt altına alınması.