AR-GE Merkezi

AR-GE Merkezi

HTR bünyesinde 2 adet ÜR-GE projesi yürütülmektedir. Bunlar;

  • Modülatör Tasarımı (MODÖZGÜN)
  • Video Alarm Yönetim Sistemi (VAYS)

MODÖZGÜN; Yurtdışında üretimden kalkmış olan modülasyon özellikli güç ünitesi yurt dışı bağımlılığı artırmış, ülkemizde hâlihazırda kullanılan TWT tabanlı radarlarda sıkça meydana gelen arızalarda yedek parça tedarikini oldukça güçleştirmiştir.

Bu nedenle HTR A.Ş. tarafından MODülasyon ÖZellikli Güç ÜNitesi (MODÖZGÜN) tasarımı ve üretimi projesi başlatılmış ve tamamen Türk mühendislerinin çalışmasıyla Modülatör Ünitesi tasarlanarak üretilmiştir.

VAYS; Gerek belirli merkezlere dışarıdan yapılacak sınır ihlallerinin önlenmesi, gerekse kameralar aracılığıyla bu alanların, herhangi bir şüpheli duruma karşı gerçek zamanlı olarak takip edilmesi için geliştirilmiş olan bir sistemdir.

VAYS ile,

  • Merkez dışındaki lokal alanlardan da görüntü izlenmesine olanak veren CCTV sistemlerinin daha etkin kullanımı sağlanması,
  • Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapılması,
  • Kullanıcı tarafından belirlenen tehdit durumlarında (belirlenen ROI içerisinde hareket algılanması vb.) alarm üretilebilmesi,
  • Sistemin daha verimli kullanılması,
  • Operatörler üzerindeki iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır.